Do rozpoczęcia współpracy

Niezbędne informacje i dokumenty, które są nam potrzebne, żeby odprawa celna Twoich towarów przebiegała bezproblemowo.

  • Żeby rozpocząć z Tobą współpracę i zapewnić Ci szybką odprawę nasza agencja celna musi od Ciebie otrzymać:
  • Dokumenty firmowe: kopie świadectwa nadania numer NIP-EU (VAT-UE), wypisu z rejestru KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej, numer REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej),
  • Upoważnienie celne;
  • Upoważnienie dla przedstawiciela fiskalnego, jeżeli interesuje Cię odprawa fiskalna, a Twoja firma nie posiada na terenie Niemiec siedziby, oddziału ani numeru podatkowego NIP w niemieckim urzędzie podatkowym;
  • Pisemne zlecenie dokonania odprawy celnej;
  • Numer EORI – numer nadawany przez urząd celny.

Kopie dokumentów firmowych oraz upoważnienia i zlecenie dokonania odprawy celnej wypełnij i prześlij na nr fax 0049-40 730914999 lub wyślij pocztą elektroniczną na adres e-mail info@eurocustoms24.de, a następnie pocztą na adres: HLS Eurocustoms24, Am Windhukkai 9, D-20457 Hamburg.

Chcesz oszczędzać, odprawiając towary w Niemczech?

Do szybkiej odprawy

Szybka odprawa celna – niezbędne dokumenty

Jeżeli chcesz, żeby towary były szybko odprawiane w porcie w Hamburgu radzimy Ci wcześniej przygotować potrzebne dokumenty. Oto ich lista:

1.Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia współpracy: Żeby rozpocząć z Tobą współpracę i zapewnić Ci szybką odprawę musimy od Ciebie otrzymać dokumenty firmowe oraz upoważnienia i zlecenie dokonania odprawy celnej.

2. Dokumenty handlowe, czyli:

  • kopia faktury handlowej
  • kopia listu przewozowego (Bill of loading, Air Way Bill AWB)
  • o ile są wymagane: świadectwo pochodzenia (np. Form A) oraz licencje importowe, ktόre muszą być przedłożone w oryginale najpόźniej w dzień odprawy towaru (dotyczy to np. towarów z preferencjami celnymi).

3. Kopie faktur za usługę frachtu morskiego, ubezpieczenia i transportu unijnego lub oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych z tytułu tych usług.

Uwaga:

Warunkiem koniecznym do zakończenia odprawy fiskalnej jest dostarczenie nam oryginału listu przewozowego CMR z pieczątką firmy odbierającej towar w ciągu 14 dni od daty dokonania odprawy celnej. Towar po odprawie nie może pozostać w Niemczech.

Odprawa w Polsce

Schowana treść

Odprawa w Niemczech

Schowana treść